„Droga Legionisty” nr 15/wrzesień 2013.

15 - podwojna

Pierwsza podwójna okładka naszego grafika GP, Który jest odpowiedzialny za wszystkie okładki projektów „DL”.