„Droga Legionisty” nr 17/luty-marzec 2014.

17

Zmiana logówki i zaczynam proces legalizacyjny gazety po donosach lewicy.