„Droga Legionisty” nr 18/kwiecień-maj 2014.

18 - podwojna - na legalu

W cieniu zrywu na Majdanie – druga podwójna okładka „DL”. Pierwszy raz obok nazwy zina pojawia się kod ISSN. „DL” na legalu!