Coming soon… (6). Noc, która jest tylko przejściowa…

Okładka „Drogi Legionisty” nr 23 (lato 2018) będzie oczywiście czarno-biała. Czarny to mój ulubiony kolor – zaraz obok białego. W ruchu Autonomicznych Nacjonalistów symbolizuje on noc, po której wstanie nowy (lepszy) świt. Ostatnio – studiując książki o ikonach – natrafiłem na znaczenie „mnisze”. Na Wschodzie mnisi noszą czarne habity, co symbolizuje „przejściowość”, drogę do odrodzenia i podkreślenie marności tego świata. Mówi Wam to coś czytelnicy…?

ŁG