Szkoła ciszy. Nie możesz Go znaleźć? Poszukaj najpierw swojej pustyni…

Pozwólcie, że prócz swojego filmiku przytoczę cytat z magazynu „W pół drogi” nr 1, tekst Marko Dimitrijevića, członka zarządu Serbskiej Akcji: Każda walka przeciwko Systemowi, która jest prowadzona jedynie na poziomie politycznym jest walką sprzeczną wewnętrznie, która jest pozbawiona podstawowej osłony (…). Prawdziwie serbski nacjonalizm nie może istnieć bez przymierza świętej Sawy i Kosowa, bez wielowiekowej i nieustającej walki o Honorowy Krzyż i Złotą Wolność, bez naszej wojowniczej poezji i prawdziwie metafizycznego, wojennego i męczeńskiego brzmienia naszych ludowych instrumentów, które łącząc się ze sobą w jedną całość, przekazują nam niezwykle istotną prawdę, dotyczącą tego, że lepiej jest zostać skróconym o głowę niż dać sobie splamić grzechem swoją duszę. Nie uwierzysz „ot tak”. Wszystko zaczyna się od modlitwy…