17.06.19 Najgorsze, że to nie jest takie proste Panie Szekspir…

William Szekspir w „Zimowej opowieści” napisał: Chciałbym, żeby nie było przedziału między dziesiątym a dwudziestym trzecim rokiem życia albo przynajmniej żeby go młodość przespała, bo w całym ciągu tego pośredniego czasu widzimy tylko uwiedzione dziewczyny, pokrzywdzonych starców, kradzież i bijatyki. Panie Szekspir… u Pana tylko do dwudziestego trzeciego roku życia? Niby się zgadza, tak większościowo, ale są miejsca, gdzie „młodość” mocno się zakotwicza… Na zdjęciu kibice piłkarscy z Argentyny.

ŁG